31.5.2021 / Kirjoittanut RAREn toimitus

Onko journalismin tehtävä edistää kestävää kehitystä?

Kun keväällä 2019 RARE valikoitui mukaan Helsingin Sanomain Säätiön Uutisraivaaja -kilpailun finaalijoukkioon, aloimme  pohtia mediamme arvoja tarkemmin. Oli luonnollista, että tuottaisimme journalismia nuorille, koska RARE haluaa ratkoa journalismin saavutettavuuteen liittyviä ongelmia. Tämä ei kuitenkaan ole sinänsä arvo, vaan kohdeyleisöön liittyvä päätös. Koska meidän tekemistä määritteli voimakkaasti tiimin lähtökohdat, oli luontevaa valita mediamme arvoiksi myös sellaiset asiat, jotka sen tekijäkunta voi jakaa. Monelle tekijälle tasa-arvoon liittyvät jutut olivat ensisijaisia, toisia taas kiinnosti ympäristöön ja ilmastoon liittyvät asiat.


Finaalikauden aikana itselläni olivat pinnalla  ympäristöön ja ilmastoon liittyvät teemat. Syksyllä 2018 olin ollut monien tavoin hyvin ilmastoahdistunut. Greta Thundberg oli aloittanut Fridays for Future -koululakot, jonka myötä ilmastonmuutoksen kiljuva hätätila oli saavuttanut kaikkien tietoisuuden. Tuntui siltä, että vihdoin meillä oli esikuva, joka sanoo rehellisesti miten asiat ovat. Toimittajana olin ollut hereillä aiheesta jo aiemmin, mutta nyt kaikki tuntui konkreettisemmalta kuin ennen. Tunne toimia asian eteen oli vahva, ja nyt ympärillä oli paljon aiheesta välittäviä ihmisiä.

Keväällä 2019 päädyin valokuvaamaan kestävää kehitystä edistävän Nuorten Agenda 2030 -ryhmän ilmastokokousta. Tapahtuma oli kokoluokassaan eeppinen ja tunnelmaltaan liikuttava ja yhteishenkeä nostattava. Puheiden ja nuorten kuvaaminen oli terapeuttista, jonka myötä sain energiaa jatkaa työtäni samalla raiteella RAREssa. Myöhemmin kesällä teimme ilmastonmuutokseen liittyviä sisältöjä, joka tuotti samanlaista merkityksen tunnetta. 

Halusimme tarjota myös ihmisoikeuksiin liittyviä sisältöjä, jonka vuoksi arvojen lataaminen pelkästään ilmastoon liittyviin asioihin tuntui vaikealta. Kestävyys liittyy kaikkiin maapallolla oleviin asioihin. Onneksemme YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet kattavat suuren paletin näistä asioista, jonka vuoksi tuntui luontevalta valita niiden edistäminen mediamme kantavaksi arvoksi. Kaikki sisällöt eivät suoraan käsittele tavoitteita tai niiden kehittymistä, vaan peilaavat enemmän yhteiskuntaamme. Tämä on journalismin perustehtävä, joka taas tukee kestävän demokratian rakentumista. Ajattelen myös, että kriittisen ajattelun kehittyminen vaatii paljon ymmärrystä ympäröivästä maailmasta, jonka vuoksi on tärkeää pyrkiä mahdollisimman moninaisiin sisältöihin. 

Kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen ei mielestäni sodi sen kanssa, että mediamme tuottaa journalismia eikä vain sisältöjä. Edistäminen on kuitenkin tehtävä oikein. Mielestäni se on hyvä tiedostaa ja olla avoin siitä, että kaikilla journalisteilla on oma arvomaailmansa ja moni haluaa edistää itselleen tärkeitä asioita. Päätoimittajana koen tärkeäksi tehdä tämä mahdollisimman helpoksi RAREn nuorille toimittajille, mutta myös läpinäkyväksi nuorille kuluttajille. Toinen hyvän edistämistä tukeva pyrkimykseni on auttaa muita nuoria tekijöitä erittelemään tosiasioita ja mielipiteitä toisistaan, joka on erityisen tärkeää ajassa, jossa kuka tahansa voi jakaa ja tuottaa sisältöjä sosiaalisen median kanavissa. 

Tutustu RAREn somejournalismiin Instagramissa @rareonkova.

Kirjoittaja on RAREn päätoimittaja Orna Ben Lulu