2.6.2021 / Kirjoittanut vilma

Kenen tietoo? -opas paljastaa, miksi yhdenvertaisuus ei toteudu suomalaisessa journalismissa

59,1 prosenttia RARE Median kyselyyn vastanneista ei koe journalistisen median kuvaavan suomalaista yhteiskuntaa. 96,1 prosenttia oli sitä mieltä, että journalistisen median tulee edistää moninaisuutta.

RARE Median tänään julkaistussa, avoimessa verkko-oppaassa Kenen tietoo? – Opas moninaisempaan ja inklusiivisempaan journalismiin tuodaan esille moninaisuuteen liittyviä haasteita suomalaisessa mediassa ja tarjotaan konkreettisia keinoja yhdenvertaisuuden edistämiseen. 

Oppaan sisältö perustuu Media-alan tutkimussäätiön rahoittamaan RARE X Diversity-tutkimushankkeeseen, jossa haastateltiin media-alan toimijoita freelancereista päätoimittajiin. Lisäksi hankkeessa tehtiin suomalaisen median moninaisuutta käsittelevä yleisökysely.

“Suuri osa oppaan haastateltavista totesi samassa linjassa kyselytutkimuksen kanssa, ettei suomalainen journalismi onnistu kuvaamaan yhteiskuntaamme riittävän moninaisesti”, kertoo tutkimuksesta vastannut Emmi Huhtanen RARE Mediasta. 

“Media-alan yrittäjänä tämä on mielestäni huolestuttavaa. Suomi monimuotoistuu vauhdilla ja yhdenvertaisuuden kysymykset ovat paljon esillä. Tutkimusprojekti on herättänyt meissä paljon uusia ajatuksia ja vaikuttanut suoraan omaan työhömme. Toivon, että opas voi tarjota samankaltaisia oivalluksen kokemuksia myös muille alan toimijoille”, toteaa RARE Median toimitusjohtaja Vilma Rimpelä

Opasta varten tehdyissä haastatteluissa keskeisimmiksi esteiksi nousivat toimitusten kiireseen ja tehokkuuden liittyvät vaatimukset, jotka ohjaavat rutiininomaisiin ratkaisuihin. Kiireen lisäksi toimituskunnan yksipuolisuus ja normatiiviset mediarepresentaatiot vaikuttavat moninaisuuden toteutumiseen.

“Se on niin eurosentrinen se koko asia, että on peruslukija, joka on korkeekoulutettu tai keskiluokkainen, valkoinen ihminen. Ja kaikki mikä ei mahdu siihen, suljetaan ikään kuin ulos, että se ei oo riittävän hyvää.”

-ote media-alan ammattilaisen haastattelusta

Opasta varten kysyttiin myös yleisön mielipidettä mediasisältöjen moninaisuudesta. Vastaajista (n=557) 59,1% oli sitä mieltä, että suomalainen media ei kuvaa suomalaista yhteiskuntaa. 96,1 % oli samaa mieltä väitteen “Journalistisen median tulee edistää moninaisuutta” kanssa. 87,4% oli sitä mieltä, että moninaisuuden edistäminen on mediabrändille kilpailuvaltti nyt tai tulevaisuudessa. 

Media-alan ammattilaisille ja alan opiskelijoille suunnattu opas tarjoaa nykytilan purkamisen lisäksi ratkaisuja, joiden avulla ala voi kehittää toimintaansa yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Ratkaisuksi esteille tarjotaan esimerkiksi rekrytoinnin kehittämistä ja sisältöjen systemaattista seurantaa, mutta myös laajempaa kulttuurista muutosta.

“Journalistisen median olisi syytä pohtia olemassaolonsa ydintä ja miten se kehittää toimintaansa alati muuttuvassa maailmassa. Kieli ja kuvasto ovat iso osa kulttuuriamme, ja sen vuoksi kaipaan toimituksilta ja johtoportaalta enemmän vastuullisuutta. Jotta voimme liikkua kohti yhdenvertaisuutta, jokaisen tulisi pyrkiä purkamaan tiedostamattomia ennakkoluuloja ja vanhoja rakenteita,” kommentoi opasta konsultoinut Wanda Holopainen Ataá Agencysta.

Oppaan tuottanut RARE Media on uuden sukupolven mediatalo, joka tuottaa journalistista sisältöä kestävän kehityksen tavoitteiden lähtökohdista.  RARE Media on Helsingin Sanomain Säätiön Uutisraivaaja-kilpailun voittaja ja Suomen ensimmäinen pelkästään sosiaalisessa mediassa julkaisuja tuottava journalistinen media, joka kuuluu Julkisen sanan neuvoston itsesääntelyn piiriin.

Opas tuotettiin yhteistyössä laajan tekijäjoukon kanssa. Heitä ovat mm. Ataá Agency, Ruskeat tytöt ja Yhdenvertaisuusvaltuutettu. Hanketta on tukenut Media-alan tutkimussäätiö, joka tukee median kilpailukyvyn edistämistä.

Tutustu oppaaseen osoitteessa http://www.kenentietoo.fi

Lue lisää RARE Mediasta: http://www.raremedia.fi 

Lisätiedot ja haastattelut

Vilma Rimpelä, toimitusjohtaja

vilma@raremedia.fi

+358 405070667

RARE Media Oy