Visio

RARE on uuden sukupolven mediatalo, joka tuottaa journalistista sisältöä kestävän kehityksen tavoitteiden lähtökohdista. 

Olemme Helsingin Sanomain Säätiön Uutisraivaaja-kilpailun voittaja vuodelta 2019 ja Suomen ensimmäinen pelkästään sosiaalisessa mediassa julkaisuja tuottava journalistinen media, joka kuuluu Julkisen sanan neuvoston itsesääntelyn piiriin.

RARE syntyi tarpeesta muutokseen ja uusiin tuuliin suomalaisen median ja journalismin kentällä. Tekijämme ovat nuoria tekijöitä median, journalismin ja kulttuurin alalta. Ajatus omasta mediasta syntyi tamperelaisessa kaveriporukassa vuonna 2018. Olemme toimineet yrityksenä vuodesta 2020.

Medialla on valta ja vastuu avata keskusteluja ja toimia suunnannäyttäjänä. Olemme medialaboratiorio, joka tutkii eri tapoja tehdä journalismia ja tiedonvälitystä kestävän kehityksen näkökulmasta. niissä muodoissa ja kanavissa, missä nuoret ovat tottuneet kuluttamaan mediaa. Pohdimme arjessamme, miten tehdä vastuullista liiketoimintaa median kentällä ja kuinka kantaa kortemme kekoon kestävämmän tulevaisuuden puolesta.