Referenssi

Kenen tietoo? – Opas moninaisempaan ja inklusiivisempaan journalismiin

Medialla on valtaa, ja vallan rinnalla kulkee myös vastuu. Lähdimme tutkimaan suomalaisen median moninaisuutta ja inklusiivisuutta Media-alan tutkimussäätiön tukemana. Haastattelimme media-alan toimijoita ja tutkijoita ja tuotimme kyselyn median kuluttajille, joiden pohjalta löysimme esteitä moninaisemmalle medialle sekä keinoja asian kehittämiseksi. 

Tuotimme tutkimuksen pohjalta Kenen tietoo? -oppaan, joka on luotu helposti lähestyttäväksi työkaluksi journalismin ja median tekijöille sekä siitä kiinnostuneille tyypeille. Tietopaketti tarjoaa nykytilan purkamisen lisäksi ratkaisuja, joiden avulla media-ala voi kehittää toimintaansa yhdenvertaisuuden näkökulmasta.